Bruks

Brukshundsport

Brukshundsport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke, f.eks. etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget.

Les mer om jakt- og brukshund på www.nkk.no

Spor

Spor er en brukshundorientert oppgave der sporhund og hundefører skal følge et spor som er lagt av et menneske eller et dyr. Spor er svært krevende og utmattende for hunden, som må gå med nesen i bakken hele tiden for ikke å miste sporet.

Rundering

Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker som ligger skjult i terrenget. Hunden må bruke luktesansen både på spor og overvær for å finne eventuelle mennesker (figuranter). Når hunden finner et menneske (figurant) skal den halse (bjeffe) eller via bringkobbel fortelle sin hundefører at den har funnet en person. Eventuelle gjenstander eller effekter skal varsles på samme måte, og eventuelt apporteres om hundefører ber om det.

Feltsøk

Feltsøk eller felt er en søksøvelse. Øvelsen går ut på at hunden skal finne gjenstander som er lagt ut i et definert felt i skogen. Feltsøk er gjerne en svært anstrengende, men spennende hundesport for hunden.

Treninger og påmelding til treninger legges ut i facebookgruppen "Bamble Hundeklubb - Bruks"